SGK Eksik Gün Nedenleri 2018 – SGK Eksik Gün Bildirimi Formu

0

SGK eksik gün nedenleri, ilgili ay içerisinde otuz günden az çalışan sigortalılar için neden otuz günün altında çalıştığını gösteren sebeplerin genel adıdır. 30 günden az çalışan sigortalı için hangi neden geçerliyse bu nedenin, eksik fün bildirim formu ve eki ile SGK’ya bildirilmesi oldukça önemlidir.

5 Aralık 2017 tarihinde R.G’de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yayımlanan yönetmelikle eksik gün bildirimi hususunda da önemli değişiklikler olmuştur.

Hem bu yönetmeliğin getirdiği yenilikleri hem de diğer önemli konuları anlatmaya başlayalım.

SGK eksik gün bildirimi 2018 nedir?

Bir işletmede istihdam edilen kişilerden biri veya birkaçı herhangi bir sebeple ilgili ayda 30 günden az çalıştıysa, hangi neden veya nedenlerden ötürü eksik çalıştığının SGK’ya bildirilmesine SGK eksik gün bildirimi denir.

SGK eksik gün bildirimi, 10 kişiden az çalışanı olan işletmeler için zorunludur. 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler, SGK eksik gün bildirimi yapmak zorunda değildir.

SGK eksik gün bildiriminin takip eden ayın 23’üne kadar yapılması gerekmektedir. Bu bildirim nasıl yapılır? Bu sorunun cevabına geçelim.

SGK eksik gün bildirimi, SGK eksik gün bildirim formu ile bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğü’ne elden ya da posta yolu ile yapılmalıdır. Bu bildirim formunda aşağıda paylaşacağım SGK eksik gün nedenlerinden biri veya birkaçı yer almalıdır.

SGK eksik gün nedenleri 2018 nelerdir?

Eğer işletmenizde 10 kişiden az çalışan varsa ve bu çalışanlardan biri veya birkaçı ilgili ayda 30 günden az çalıştı ise aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı ile bir sonraki ayın 23’üne kadar SGK’ya durumun bildirilmesi gerekmektedir.

1- İstirahat

3- Disiplin cezası

4- Gözaltına alınma

5- Tutukluluk

6- Kısmi istihdam

7- Puantaj kayıtları

8- Grev

9- Lokavt

10- Genel hayatı etkileyen olaylar

11- Doğal afet

12- Birden fazla (Birden fazla neden varsa bu kod seçilir.)

13- Diğer

15- Devamsızlık

16- Fesih tarihinde çalışmamış

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18- Kısa çalışma ödeneği

19- Ücretsiz doğum izni

20- Ücretsiz yol izni

21- Diğer ücretsiz izin

22- 5434 SK ek 76, gm 192

23- Yarım çalışma ödeneği

24- Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

İlgili içerik: Yarım çalışma ödeneği 2018 süresi nedir?

Ola ki bildirim yaptınız ama bu bildirim hatalı oldu. Bu durumda, durumu anlatan kısa bir dilekçe ile yeni eksik gün bildirimi yapabilirsiniz. SGK, kısa sürede hatalı eksik gün bildirimini düzeltecektir.

Eksik gün bildirimi ile ilgili yapılan değişiklikler nelerdir?

Yukarıda da ifade ettiğim üzere, 5 Aralık 2017 tarihinde bazı değişiklikler yapıldı ve bu değişikler 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Peki ama nedir bu değişiklikler?

Yeni uygulama ile birlikte aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle eğer 30 günden az çalışıldı ise eksik gün bildirimi zorunlu değildir.

 • Sigortalının istirahat diğer ismi ile geçici iş göremezlik raporu alması,
 • Sigortalının göz altına alınması ya da tutuklanması gerekçesi ile 30 günden az çalışması,
 • Kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar,
 • Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği varsa bu sigortalılar için,
 • Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmelere istinaden ay içerisinde kısmi süreli çalışanlar,
 • Sonradan düzenlenebilir niteliğinde olmayan benzer nitelikteki belgeler,

durumunda bildirim yapılması zorunlu değildir. Ancak ilgili belgeleri 10 yıl boyunca saklanması gerekmektedir.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı kesinlikle eksik gün bildiriminin yapılması gerekmektedir.

 • Ücretsiz ya da aylıksız izinde olan çalışanlar,
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi (noter onaylılar hariç. Noter onaylı ise eksik gün bildirim zorunluluğu yok)
 • Puantaj kaydına göre eksik günle bildirilenler,
 • Devamsızlık belgeleri,
 • İş sözleşmesinin fesih tarihinde çalışmadığına dair belge.

SGK eksik gün bildirimi yapmama cezası nedir?

SGK eksik gün bildirimi yapmama cezası, içinde bulunulan duruma göre değişmektedir. Eğer, eksik gün nedeni sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan bir belge ise geç bile kalınsa eksik gün bildirimi yapabilirsiniz. Fakat, eksik gün nedeni, sonradan düzenlenebilir bir belge niteliğinde ise bu durumda, idari para cezası uygulanır. Asıl bildirge için sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/5’i, ek bildirge için sigortalı başına 1/8’i oranında ceza kesilir.

SGK eksik gün nedenleri açıklamaları nelerdir?

Sizlere yukarıda paylaştığım SGK eksik gün nedenlerinin bazılarının açıklamalarını yapmak istiyorum.

Eksik gün nedeni 13

”Diğer” isminde olan bu neden, yukarıdaki eksik gün nedenlerinin kapsamında olmayan diğer nedenleri ifade etmektedir. Eksik gün nedeni, yukarıdaki nedenlerden birisinin kapsamına girmiyorsa bu kod seçilir.

Eksik gün nedeni 1

İstirahat kodudur. Rapor alanlar için bu kod seçilir. Hastalık, doğum, iş kazası vb. durumlar için geçerlidir.

Eksik gün nedeni 7

Puantaja tabi olarak çalışan sigortalılar için bu kod seçilir. Gündelikçiler, saatlik olarak çalışanlar için bu kod ile eksik gün bildirimi yapılmalıdır.

Eksik gün nedeni 21

Ücretsiz izin hakkını kullananlar için bu kod kullanılır.

Konuyla da ilgili olması açısında sigortasız işçi çalıştırma cezası ve raporlu işçi çalıştırma cezası isimli yazılarımızı da incelemeniz faydanıza olabilir.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..