SGK İşe Giriş İptali 2018 – SGK İşe Giriş İptali Dilekçe Örneği 2018

0

SGK işe giriş iptali 2018, sigortalı işe giriş bildirgesi nasıl iptal edilir, SGK işe giriş iptali dilekçe örneği ve cezası, iptal süresi ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SGK işe giriş iptali 2018 nedir?

İşe alınan kişi ile yapılan sözleşmeye istinaden işe giriş bildirgesi ilgili kişinin işe başlamasından en az bir gün önce verilmektedir. Ancak, verilen bu bildirgeye rağmen, bazı durumlarda personelin işe gelmediği veya işe başlamadığı görülmektedir. Bu tür bir durumla karşılaşan işverenlerin SGK işe giriş iptali yapmaları gerekmektedir. İşe başlamayan kişiler için yapılan bu işleme işe giriş iptali denilmektedir.

İşe aldığınız kişinin işe başlamaması halinde durumu tutanak altına almanızı öneririz.

SGK ile giriş iptal süresi nedir? Ne zaman iptal edilmelidir?

İşe başlamayan kişinin işe giriş bildirgesinin iptal edilmesini ifade etmiştik. Bu kişilerin işe giriş iptal süresi, çalışmaya başlamaları gereken günü takip eden ilk iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Örneğin, pazartesi işe başlaması gereken kişi işe başlamadı. Bu durumda salı günü saat 23.59’a kadar işe giriş bildirgesinin e-sigorta aracılığıyla iptali gerekmektedir. Eğer cuma günü işe başlaması gerekiyorsa, pazartesi saat 23.59’a kadar iptal işlemi gerçekleşmelidir. İş günü ifadesi nedeniyle cuma günü işe başlaması gereken kişinin işe giriş bildirgesi pazartesi iptal edilebilir.

İşe giriş bildirgesi nasıl iptal edilir?

Bu durumla ilgili mevzuatta geçen ifade şu şekildedir:

“Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.

Bu ifade, 25/8/2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklikle Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine eklenmiştir.

SGK işe giriş iptali

SGK işe giriş iptali dilekçe örneği 2018

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

…………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

…………….. Sosyal Güvenlik Merkezi’ne

KONU: Hatalı Verilen İşe Giriş Bildirge Kodu Değişikliği Talebi …./………………… /201… Kuruntumuzda …………………….  sicil sayılı işyeri dosyasında işlem görmekteyiz.

Kurumunuzdan……………………… tahsis no ile aylık almakta olan……………. TC Kimlik Numaralı sigortalımızın işe giriş bildirgesi 8-Sosyal Güvenlik Destek primi biçimin­de verilmesi gerekirken sehven O-Tüm sigorta kolları (zorunlu) sigortalı olarak ve­rilmiştir. Bildirim hatası nedeniyle sigortalının yaşlılık aylığı durdurulmuştur. Oysa sigortalımız hakkında sosyal güvenlik destek primi hükümlerinin uygulanmasını ta­lep etmektedir

Sigortalı adına verdiğimiz işe giriş bildirgesindeki 01-Tüm sigorta kolları (zorun­lu) kodunun 8- SGDP olarak düzeltilmesini arz ederiz.

İşverenin Unvanı

EKLER: Sigortalı İşe Giriş Bildirge Sureti-Sigortalı Tercih Bildirim Formu

Bir sonraki gün SGK işe giriş iptali olmazsa ne olur?

Bu durumda, yapılması gereken işlem, SGK’ya bir dilekçe ile başvurmanızdır. Dilekçenizin ekine ise kanıtlayıcı belgeleri eklemelisiniz. Bu durumda, dilekçeniz değerlendirmeye alınacaktır.

İlginizi çekebilir: Raporlu işçi çalıştırma cezası

Hatalı işe giriş bildirgeleri ile ilgili mevzuatta yer alan açıklamalar nedir?

“İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Ünitece yapılacak değerlendirmede işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmaya başladığını Kuruma sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılacak işverenin sunduğu belgeler ile Kurum kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılacak, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konunun Kurumun denetim ve kontrolle gerekli memurları tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması sağlanacaktır.”

Ayrıca, SGK işyeri tescil uygulaması ve SGK iş kazası bildirim süresi isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.

Son olarak tüm işverenlere okumasını tavsiye ettiğim engelli çalıştırma zorunluluğu isimli yazımızı okuyarak inceleme yapabilirsiniz.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..