İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur? (TUTANAK ÖRNEĞİ)

0

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi, işverenin haklı neden ile derhal fesih hakkını düzenlemiştir. İşveren ile işçi arasındaki sözleşmenin işveren tarafından derhal fesih edilebilmesi için 25. maddede yer alan nedenlerden birinin gerçekleşmiş olması ve gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir.

İşverenin işçi sözleşmesini derhal fesih edebilmesi için gerçekleşmesi gereken haklı nedenlerden birisi de işçinin mazeretsiz olarak izinsiz işe gelmemesidir.

İşe izinsiz gelmeme tutanağı nedir?

İşe izinsiz gelmeme tutanağı, işveren tarafından aşağıdaki durumlardan birinin oluşması durumunda tutulması gereken çok önemli bir tutanak türüdür.

Kanuna göre;

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın;

  • Ardı ardına 2 iş günü veya
  • 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü
  • yahut 1 ayda 3 iş günü işine devam etmemesi (üst üste gelmeme şartı yoktur burada.)

halinde işveren tarafından sözleşmesi derhal feshedilebilir. Ancak, sözleşmenin fesih edilebilmesi için işlem sırasına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde, işçinin sözleşmesi feshedilemez. Feshedilse bile mahkeme kararı ile geri dönebilir.

İş izinsiz gelmeme tutanağı örneğini buradan indirebilirsiniz.

İşe izinsiz gelmeme tutanağı nasıl doldurulur? Ne yapmalıyım?

Yukarıda yer verdiğim durumlardan birisi gerçekleşti ise sözleşmenin fesih edilebilmesi için işverenin işlem sırasına uyması gerekmektedir. Prosedürlere uymak gerekir. Peki ama işveren ne yapmalıdır? Dilerseniz, sırasıyla yapılacak olan işlemlerden bahsedelim.

  • Öncelikle işveren yukarıda örneğini paylaştığımız işe izinsiz gelmeme tutanağını tutmalıdır. Varsa şahitler, mutlaka tutanakta imzalarının alınması gerekir. Yukarıdaki örneği kullanabilirsiniz. Bu tutanak ile durum belgelendirilmiş olur.
  • İş burada bitmiyor. Tutanağı tuttunuz. Ayrıca, işveren işçinin bilinen en son adresine noter aracılığıyla yazı göndermelidir. Bu yazı, oldukça önemlidir. Mahkeme sürecinde görülmek istenir. Mutlaka bu yazıyı göndermelisiniz. Yazı nasıl olmalı? Yazıda işçinin gelmediği günlere yer verilmeli, işe gelmediği günler için mazereti olup olmadığı sorulmalı ve bu mazereti, kanıtlayıcı belgelere dayandırması gerekliliği ve bir bildirim süresi verilmelidir. Bu bildirim süresi, işçinin kendisini savunması için verilen bir süredir. Mutlaka verilmesi gerekir. Verilen sürenin çok kısa olmamasına özen gösteriniz. Makul bir süre veriniz. Eğer işçi tarafından süresi içerisinde bildirim yapılmazsa işveren işçinin sözleşmesini feshedebilir. Yine kanıtlayıcı belge sunulmazsa, mazeret bildirilmezse bu fesih hakkı kazanılır.

Yukarıda bahsettiğim yol izlenmediği takdirde, fesih işleminiz geçersiz sayılır. Çünkü işçinin savunması alınmamıştır. Yine tutanak tutulmadığı, işçinin izinsiz işe gelmediği belgelendirilmediği takdirde fesih işlemi gerçekleştirildiyse ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Bu da işverenin maddi bakımdan zarar görmesine neden olur.

İhbar tazminatı şartları nelerdir? isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..