SGK Fazla Mesai-Fazla Çalışma Ücreti 2018 Hesaplama Nasıl Yapılır?

0

SGK fazla mesai, iş kanununa tabi olarak çalışan işçi kardeşlerimizin merak ettiği önemli konulardan birisidir. Biz de bu nedenle, hem fazla mesai konusunu hem de fazla mesai ile oldukça sık karıştırılan fazla sürelerle çalışma hususunu yönetmelik kapsamında açıklamak istedik.

Ayrıca, SGK fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır, fazla mesai karşılığı olarak ne kadar ücret ödenmelidir? Bu soruların cevabını sizler için araştırdık.

SGK fazla mesai (Fazla çalışma) nedir?

İlgili yönetmeliğe göre fazla mesai, İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. Eğer haftalık 50 saat çalışmış iseniz, 5 saat fazla mesai yapmışsınızdır, demektir.

Fazla sürelerle çalışma nedir?

Yine aynı yönetmeliğe göre fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade etmektedir.

Örneğin, işvereninizle haftalık çalışma süresini 30 saat olarak belirlediniz. Ancak, 50 saat çalıştınız. Buna göre,

15 saat fazla sürelerle çalışma, 5 saat ise fazla mesaidir.

SGK fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır 2017-2018?

Fazla mesainin her saati için ödenecek ücret, normal çalışma ücreti için saat başına düşen tutarının % 50 yükseltilmesi ile ödenmelidir.

Örneğin;

normal çalışma saati ücreti 10 TL olsun. 1 saat fazla mesai karşılığında 15 TL ödenmelidir.

Fazla süreler ile çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 25 yükseltilmesiyle ödenir.

Örneğin,

normal çalışma saati ücreti 10 TL olsun. 1 saat fazla süreler ile çalışma karşılığında 12,5 TL ödenmelidir.

Üst sınır nedir?

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 275 saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, iş yerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.

Önemli uyarı: Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Ücret, serbest zamana dönüştürülebilir mi?

Evet, dönüştürülebilir. İşçiler, fazla mesai veya fazla sürelerle çalışma karşılığında ücret yerine serbest zaman talep edebilmektedir.

Fazla mesaide çalışılan her saat için 1 saat 30 dakika, fazla sürelerle çalışılan her saat için 1 saat 15 dakika serbest zaman kullanılabilir.

Bu durumda, işvereninize başvuruyu yazılı yapmanız gerekmektedir.

Serbest zaman hakkınızı 6 ay içerisinde önceden işvereninizi bilgilendirerek kullanabilirsiniz.

Hangi işlerde fazla fazla mesai yapılamaz?

 • İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde fazla mesai yapılmaz.
 • Aynı Kanunun 69 uncu maddesinin l inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde fazla mesai yapılmaz. (şu kadar ki, gündüz işi sayılan çalışmalara ek olarak bu Yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir)
 • Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında fazla mesai yapılmaz.

Kimler fazla mesai yapamaz?

 • 18 yaşını doldurmamış işçiler
 • İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği iş yeri hekiminin veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin, bunların bulunmadığı yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler
 • İş Kanununun 88 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler
 • 4857 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca zorunlu nedenler ve 43 üncü maddesi uyarınca olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamaz.

Önemli Uyarılar

 • Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçiden mutlaka yazılı onay alınması gerekmektedir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.
 • Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.
 • Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.
 • Her ne şart altında olursa olsun günde 11 saatten fazla çalışılamaz. İşçinin rızası olsa bile 11 saatten fazla çalışmaya izin verilmez.

SGK fazla mesai ile ilgili sorularınızı bize sorabilirsiniz.

İşyerinden tazminat almak için kaç yıl çalışmak gerekir? isimli yazımızı okuyabilirsiniz.

İlgili içerik: Ücretli öğretmen maaşı ne kadar 2018?

Sağlıcakla kalın.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..