Kıdem Tazminatı Alma Şartları 2018 Nelerdir? (Hesaplama)

30

Kıdem tazminatı alma şartları 2018 , birçok işçinin en fazla merak ettiği konulardan birisidir. Bir şekilde işten ayrılma durumunda işçinin işverenden kıdem tazminatı alıp alamayacağı ya da hangi şartlarda alabileceği konusu, sürekli gündemi meşgul etmektedir.

Bu durum, oldukça normaldir. Çünkü, işten ayrılma durumu oldukça can sıkıcı, işçiyi zor durumda bırakma ihtimali olan bir olaydır. İşçinin bir nebze olsun, kendini ve yaşamını garanti altına alması oldukça önemlidir. Bir süreliğine de olsa, kıdem tazminatı bu kolaylığı sağlamaktadır.

Biz de bu yazımızda, kıdem tazminatı alma şartları konusunu ele almak istedik. İnternet ortamında sayfalarca kıdem tazminatı anlatılsa da kafa karışıklığı giderilmemekte ve konuyla ilgili büyük bir bilgi kirliliği oluşturulmaktadır. Halbuki bir konuyu, en iyi bilen en sade anlatandır. Biz de bu düstur ile konuya maddeler halinde değineceğiz.

Öncelikle detaylara geçmeden önce kıdem tazminatını 2 alt başlık altında ele alacağım. Bunlar:

 1. Kıdem tazminatı nedir, ne değildir?
 2. Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

İş yerinizden ayrılma şeklinize göre kıdem tazminatı alma şartlarını da ayrıca değineceğim. Aşağıdaki durumlardan hangisi size uygunsa o alt başlıkta durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Kıdem tazminatı alma şartları altında yer alacak olan alt başlıklar ise şunlar:

 • İşçinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı
 • İşverenin işçiyi işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı
 • İşçinin ölmesi durumunda kıdem tazminatı
 • İşçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı
 Şunu da unutmadan ifade edeyim: Konuyla ilgili tüm sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzman ekibimiz, sorularınızı tüm yönleriyle ele alacaklardır.

Kıdem tazminatı nedir, ne değildir?

Kıdem tazminatı, en basit anlamıyla, şudur: Bir işte çalışıyorsunuz ve işten ayrılma durumunuz söz konusu oldu. İşten ayrılırken işvereniniz, size toplu bir ödeme yapıyor. İşte bu toplu ödemeye kıdem tazminatı denilmektedir. Konunun özeti budur.

Peki ama bu toplu ödeme ne kadar? sorusunu duyar gibiyim.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesabınızı şu şekilde yapabilirsiniz:

İşten ayrılmadan önceki en son ay aldığınız ücretin brüt tutarı ile aynı iş yerinde geçirdiğiniz toplam yılı çarpmalısınız. Çarpım sonucu, toplu ödeme tutarınız ortaya çıkacaktır.

Örneğin, en son almış olduğunuz ücret 1.400 TL, brüt tutar ise 2.100 TL. Bu iş yerinde toplam 5 yıl çalışmışsınız.

Alacağınız kıdem tazminat tutarı, 10.500 TL olacaktır. 2.100 TL brüt tutar ile çalıştığınız süreyi çarpmalısınız. Çalıştığınız süre 2 yıl 6 ay 5 gün olsun diyelim, bu durumda da aylık ve günlük tutarı bulmalısınız. Eğer aylık brüt ücret tutarınızı biliyorsanız, bu da oldukça basittir.

Damga vergisi hariç, hesaplanan kıdem tazminat tutarınızdan herhangi bir kesinti yapılmaz. Damga vergisi de oldukça düşük bir tutardır.

Ancak, hesaplama yaparken kıdem tazminatı tavanını da hesaba katmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, yanlış hesaplama yapabilirsiniz. Çünkü, aylık brüt tutarınız çok yüksek olabilir. Bu durumda, bu brüt tutar, kıdem tazminatı tavanına çarpacaktır. Bu nedenle, hesaplamalarınızda kıdem tazminatı tavanını göz ardı etmemelisiniz.

İlgili içerik: Kıdem tazminatı tavanı 2018 ne kadar?

Kıdem tazminatı alma şartları 2018 nelerdir?

Öncelikle şu şartı vurgulayarak ifade edelim:

Kıdem tazminatını hiçbir sebep yokken istifa edenler alamazlar. Aynı iş yerinde 1 yıldan az çalışma süreniz varsa yine kıdem tazminatını alamazsınız. Bu konudan, işyerinden tazminat almak için kaç yıl çalışmak gerekir? isimli yazımızda da bahsetmiştik. Aynı işverenin farklı iş yerlerinde istihdam edilmişseniz, bu süreler birleştirilir.

Kıdem tazminatı alabilmeniz için işten ayrılma ya da işten çıkarılma gerekçeniz çok önemlidir. Şimdi dilerseniz, sırasıyla bu durumlara bir göz atalım.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir

İşçinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alma şartları

Eğer ortada bir sebep yok iken işten ayrılmış iseniz kıdem tazminatı alma şartları oluşmamış demektir. Bu durumda kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, bu durumun istisnaları vardır. Bu istisnalar ise şunlardır:

 • Evlenen kadın işçinin evlendikten sonra 1 yıl içinde işten ayrılması
 • Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi
 • İlk sigorta girişinden bu yana 15 yıl geçmiş olan ve toplam sigorta prim günü sayısı en az 3600 gün olan işçinin, emekliliği hak ettiğine dair SGK’dan alacağı bir yazıyı işyerine vererek işten ayrılması (İlk sigorta girişi, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir bu madde)

Yukarıdaki durumlarda, kıdem tazminatı alma şartı gerçekleşmiş kabul edilir ve tazminatı almaya hak kazanırsınız. Bu durumlar, istisnai olup işçi kendi rızası ile işten ayrılsa dahi bu durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Bu durumların haricinde, eğer kıdem tazminatı almak istiyorsanız; kendi isteğiniz ile işten ayrılırken bu durumu, haklı bir nedene dayandırmak zorundasınız. Aşağıda bahsedeceğim nedenlerden dolayı işten ayrılmış iseniz, kıdem tazminatı alabilirsiniz.

Peki ama bu haklı nedenler nelerdir?

İşten ayrılma durumunda kıdem tazminatı almanızı sağlayacak nedenler:

 • İşin niteliğinden kaynaklanan işin yapılması işçinin sağlığı için veya yaşamı için tehlike oluşturması
 • İşçinin sürekli görüştüğü işveren ya da başka bir işçinin bulaşıcı bir hastalığa tutulması ya da yapılan işle bağdaşmayan bir hastalığa tutulması
 • İşçinin, iş sözleşmesi yapılırken çalışma şartları, ücret, işin niteliği vb. konularda işveren tarafından yanıltılmış olması
 • İşçinin kendisine ya da bir aile üyesine işverence hakaret edilmesi ya kötü davranışta bulunulması
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşverenin işçiyi ya da ailesinden birilerini tehdit etmesi, işçiyi ya da ailesinden birinin suça teşvik etmesi
 • İşverenin işçiye ya da ailesinden birine karşı, hapis gerektiren bir suç işlemiş olması ya da işçi hakkında iftira ve ithamlarda bulunması
 • İş yerinde cinsel tacize uğrayan işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen, işverenin tedbir almaması
 • İşçinin ücretinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi (En fazla karşılaşılan durumlardan birisidir. Eğer işvereniniz ücretinizi zamanında ve tam olarak ödemiyorsa işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız. Ancak, bu durumu kanıtlayıcı belgelere dayandırmak zorundasınız! Aksi takdirde, mahkeme, aleyhinize karar verecektir.
 • İşçiye, sözleşme ile belirlenmiş olan, çalışma şartlarının uygulanmaması
 • İş yerinde zorlayıcı bir sebeple işin bir haftadan çok durması

Bu nedenler, İş Kanunu 24. maddede tek tek ifade edilmiştir. Yukarıdaki nedenlerden birisi dolayısıyla işten ayrılmanız durumunda kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ancak kıdem tazminatı alabilmeniz için bu nedenler doğduktan sonra altı iş günü içerisinde işten ayrılmanız gerekmektedir.

İşverenin işçiyi işten çıkarması durumunda kıdem tazminatı alma şartları

İşveren işçiyi ya haklı bir nedene dayanarak çıkarabilir ya da hiçbir neden yokken işten çıkarabilir. Bu iki duruma göre, işçinin kıdem tazminatı alıp alamayacağı değişkenlik gösterir.

Öncelikle, işveren hiçbir neden yokken işçiyi işten çıkarırsa işçi, kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Eğer işveren işçiyi ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle işten çıkarır ise işçi, kıdem tazminatı alamaz.

Sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin göz altına alınması ya da tutuklanması da işverenin işçiyi işten çıkarması için haklı nedenlerdir. Ancak, bunlar işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için engel değildir. Bu durumlarda, işçi kıdem tazminatı alır.

Aşağıdaki durumlar ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, aşağıdaki durumlar nedeniyle işten çıkarılmış iseniz kıdem tazminatı alamazsınız:

 • Gerekli vasıflara sahip olmadığı halde varmış gibi yaparak, kendisiyle ilgili yanlış bilgiler vererek iş sözleşmesi yapılırken işçinin işvereni aldatmış olması
 • İşçinin işverenin ya da ailesinden birinin hakkında hakaret dolu sözler sarf etmesi ya da iftirada bulunması
 • İşçinin başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin işverene, işverenin ailesine ya da başka bir işçiye sataşması
 • İşçinin iş yerine sarhoş ya da uyuşturucu madde alarak gelmiş olması ya da bu maddeleri iş yerinde kullanması
 • İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverene bağlılık kurallarına uymaması
 • İşçinin iş yerinde işlediği bir suçun 7 günden fazla hapis cezası gerektirmesi ve ertelenmemesi
 • İşçinin mazeretsiz ya da izinsiz olarak olarak; arka arkaya 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 kez her hangi bir tatilden hemen sonraki iş günü ya da bir ayda toplam 3 iş günü işine gelmemesi
 • İşçinin görevlerini, kendisine hatırlatılmasına rağmen, ısrarla yapmaması
 • İşçinin kendi hatası nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi
 • İşçinin hatası nedeniyle iş yerinin malına verdiği zarar miktarının, işçinin bir aylık ücreti tutarını aşması

İşçinin ölmesi durumunda kıdem tazminatı alma şartları

Eğer işçi 1 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde istihdam edilmiş ise işçinin ölümü durumunda yakınlarına kıdem tazminatı ödenir.

İşçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı alma şartları

Eğer işçi 1 yıldan fazla süredir aynı iş yerinde istihdam edilmiş ise emekli olması durumunda işçiye kıdem tazminatı ödenir.

İşten çıkarılmanız durumunda, aynı zaman işsizlik maaşı da alabilirsiniz. Hem kıdem tazminatı hem de işsizlik maaşını bir arada alabilmeniz mümkündür.

İlgili içerik: SGK işsizlik maaşı 2018 ne kadar?

Ayrıca, SGK prim iadesi şartları isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.

Kıdem tazminatı alma şartları 2018 ile ilgili soru ve görüşlerinizi mutlaka aşağıdaki alanda paylaşınız. Uzmanlarımız en kısa sürede cevap vereceklerdir.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..

30 Sorular ve Yorumlar
 1. kurtuluş diyor ki:

  Bir sorum olacaktı, özel sektörde üretim işçiliği yapmaktayım.
  kamuda devlet memurluğunu kazanmam durumunda son çalıştığım iş yerinden tazminat alma hakkım var mı?

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   İstifa etmeniz durumunda kıdem tazminatı alamazsınız. Kıdem tazminatı alabilmeniz için işvereninizin haklı bir nedene dayanmaksızın sizi işten çıkarması gerekir.

 2. ceren diyor ki:

  **İlk sigorta girişinden bu yana 15 yıl geçmiş olan ve toplam sigorta prim günü sayısı en az 3600 gün olan işçi

  Bu maddeyle ilgili bir sorum olacak, sigorta giriş yılı 1999 öncesi olanları kapsadığıyla ilgili bilgiler yer alıyor bazı yazılarda.
  2018’de bu değişti mi? sigorta giriş yılım 2004, 3600 günüm doldu, 15 yılı bekliyorum. 1999 sonrası olduğum için faydalanamıyor muyum?

 3. Volkan diyor ki:

  işverenin maaşları zamanında yatırmaması ve işten ayrılmam için yapılar baskı,2015 kasım ayından beri çalıştığım yerden tazminatımla ayrılmak istiyorum,izlemem gereken yol hakkında yardımcı olur musunuz?
  Teşekkür ederim

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Eğer maaşınızı zamanında yatırmıyorsa kıdem tazminatı alarak işyerinizden ayrılabilirsiniz. Bunun için mutlaka iş hukuku uzmanına danışınız lütfen. Eğer ben araştırım diyorsanız İş Kanunu Haklı Sebeple Fesih Başlığını Okuyunuz.

 4. FİLİZ diyor ki:

  1998 girişliyim. 3600 dolmak üzere. dolunca sigortadan aldığım emeklilik evrakıyla tazminatımı alabiliyorum dediniz.işsizlik maaşı alabiliyormuyum ve sonrasında başka iş yerinde çalışmaya devam edebiliyormuyum. Teşekkürler.

  1. Serdal diyor ki:

   Slm ben bir turuzim sirketinde calisiyorum ve uzun suredir burda calisiyorum yaz kis ve artik piskolejik olarak yiprandim ve isten kendi istegimle ayrilmak istiyorum ilk ssk girisim 01.11.1998 girisli yim ben istafa etsem kidem tazminati alabilirmiyim

   1. SGK Uzmanı diyor ki:

    Ne yazık ki alamazsınız.

 5. Dilan diyor ki:

  Merhabalar; İşverenim iş olmadığını öne sürerek çalışan birçok arkadaşı (süresi belli olmayan)ücretsiz izne çıkarma talebinde bulundu. İşleri toparlayalım tekrar sizi çağıracağız dedi ben 1,5 yıldır çalışıyorum ihbar kıdem yıllık izin gibi haklarım var kendisi bu hakları bana vermemek adına ücretsiz izne çıkarma talebinde bulundu zannederim. Bunun bir süresi varmıdır istifa etmek istemiyorum beni süreçte yıpratırsa haklılığım ve alacaklarım konusunda bilgi verirseniz sevinirim

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Merhabalar,

   Hiçbir işveren işçisini ücretsiz izne çıkmaya zorlayamaz. Sizin rızanız olmadan ücretsiz izne sizi ayıramaz. İşveren tarafından zorla ücretsiz izne çıkmaya zorlanıyorsanız, bu işçi açısından haklı bir iş sözleşmesini fesih nedenidir. Bu durumda kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Böyle bir şeye zorlandığınızın kanıtı elinizde olsun. Kanıtsız hiç bir şeyin önemi yok. Çünkü size kıdem tazminatınızı vermezse mahkemeye gideceksiniz.

   Ayrıca, eğer ücretsiz izne ayrılır ve başka yerde çalışırsanız bu durumda işveren sözleşmenizi hemen fesheder ve kıdem tazminatı alamazsınız. Tuzaklara dikkat edin.

   Süreçte elinizde kanıt olsun.

 6. Fatma diyor ki:

  Merhaba, ben 3/01/2003 ye ilk işe girdim. Ve aynı yerde çalışmaktayım.su an 5200 günüm var. 7000 iş gününü doldurdugumda tazminat alabilir miyim? Teşekkürler

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   İlk sigorta girişiniz 8 Eylül 1999 öncesi olsaydı kıdem tazminatı alabilirdiniz.

   1. Fatma diyor ki:

    Peki bu durumda tazminatımı nasıl alabilirim?

 7. Arzu aydin diyor ki:

  6.mart 2003 yılından beri aynı işyerinde çalışmaktayım.5080 prim gün sayım doldu.7000 iş günüm dolduktan sonra çalıştığım yerden yaşı beklemek üzere işten ayrılmak istiyorum.tazminat hakkımi alabiliyor muyum.20 yilim bitmiş oluyor.tazminat alıp çıkma hakkım oluyormu

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   İlk sigorta girişiniz 8 Eylül 1999 öncesi olsaydı kıdem tazminatı alabilirdiniz.

 8. Murat diyor ki:

  Merhaba ben çalıştığım yerde 2 senedir çalışıyorum ihbar ve kıdem tazminatımı alıp ayrılmak istiyorum bunun için kendimi çıkattırmammı lazım sendikaya üye olsam çıkarırlarmı tavsiyeniz nedir teşekkürler

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   İhbar tazminatı, size önceden bildirim yapmadan işten çıkarmaları durumunda söz konusu olur.
   Kıdem tazminatı alabilmeniz için ise sizi işten çıkarmaları gerekir. Hiçbir neden yokken istifa ederseniz, kıdem tazminatı alamazsınız. İşvereniniz sizi işten çıkarmadıkça bu söz konusu olmaz. İşi aksatma, işi yapmama durumlarında da haklı olarak işvereniniz sizi işten çıkarır ve yine kıdem tazminatı alamazsınız. Sendikal haklarınızı sizi işten çıkarmaları için kullanamazsınız.

   Eğer işten çıkmanızı gerektirecek haklı bir nedeniniz varsa bu neden kanunda yazıyorsa ve bu nedeni ispat edebiliyorsanız istifa edip kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 9. Gokhan diyor ki:

  Merhaba 11.25.2016 tarihinde ambulans sürücüsü olarak işe başladım ozl bir ambulansta şantiye de görev verdiler 26.02 2017 tarihinde ambulans firması başka bir isme geçti SGK çıkış yapılmış ve diğer isimle 03 19.2017 tarihinde SGK ya tekrar giriş yapılmış e devletten baktığımda farkettim şantiye 30.04.2018 de bitiyor şantiyede idari işlerde sadece burada görev yapacağım yazılı ve şantiyede görevli olduğum zamanlarda başka islerde çalıştırıyor cenaze işleri yada hasta nakil işlerinde şantiye dışında yaptığım işten dolayı belimde kayma ve çatlak oluştu 02.02.2017 tarihinde rapor aldım 2 gün ve hala bu işte çalışmaktayım 01.01.2018 tarihinde işten çıkarmak istedi beni ve biz firma olarak tazminat vermiyoruz diyede sözle bildirim yaptı şantiye bittiği zaman nasıl bir istifa dilekçesi yazarım yada nasıl yapmalıyım bu konu hakkında bilgi verirseniz memnun olurum bu arada resmi tatiller resmi günlerde çalıştım her hangi bir ücret almadım ayrıca 14 günlük yıllık izin kullanamazmisim kullansaydin bu iznini diye sözlü olarak belirtiyor şimdiden bilgi için teşekkür ederim

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Gökhan Bey,

   Kendi isteğinizle işten ayrılmayınız. Sizi işten çıkarma yazısını mutlaka alın. Eğer, istifa edecekseniz de tüm bu anlattıklarınız nedenleri gerekçe gösterin. Durumu mahkemeye intikal ettirerek hem 14 günlük yıllık izninizin parasal karşılığını, hem başka işlerde çalıştırılmanız nedeniyle oluşan kayma ve çatlağa karşı maddi ve manevi hakkınızı, hem de resmi tatillerde çalıştığınız mesailerin karşılığını alabilirsiniz. Tüm bunları ispatlamanız ayrıca mahkemede sizden istenecektir.

 10. Faruk Zarşat diyor ki:

  9 sene süren davalar sonucu kidem tazminatını almak için hak etmeye kazandım… İcradan ödenen 126.633,71 TL bana avukat verdiği meblağ 63.125,05 TL dır yani yarı yarıa bir ödeme .
  Bana avukatım imzaladığı İbranamede şöyle yazıyor…Faruk Zarşat, Mahkeme kararları,icra dosyası takibi,dosya hesabı,tahsilat makbuzları,reddiyat makbuzu evraki ve ayrıca ekli hesap çizelgesini Av……..’den aldığını ayrıntılı bilgilendirildiğini ve kabul ve beyan etmektedır.Ayrıca şöyle de yazıyor:Vekalet ücreti KDV ödemesini henüz yapmadığını ve avukatına net ödeme yapmak konusunda anlaştıklarını da kabul etmektedır.
  Sormak istediğim şey şudur: Nasıl oluyor ki kidem tazminatından toplam 126.633,71 TL si bana elde yalnız 63.125,05 TL geçiyor ? Kesilen tutarlar şunlardır:
  19.590,29 TL doğruda AV.için ödediği tutarlar 2.574,30 TL dosya vekalet için 22.209,05 TL karşı taraf avukatına 19.004,25 TL müvekkilden sözleşme vekalet ücreti
  Ayrıca vekalet ücreti KDV si de varmış!!! Bu nasıl bir emek karşılığı anlamıyorum.Avukat ibranameye imzalattığı zaman ben imzaladım çünkü korktum aldığım paralardan da olacaktım .Lütfen ricada buluniyorum bukadar kesinti olur mu ? Eğer kanunlara varsa ne ala çünkü kanulara karşı diğilim saygım var. Saygılarımla Faruk

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Faruk bey, durumunuzda bir sıkıntı yok gibi geldi bana. Şöyle ki, Miktarın %25’ini aşmayacak şekilde avukatlık ücreti kararlaştırılabilir ki sanırım öyle olmuş ve siz de imzalamışsınız. Diğer 19 bin TL ise açılan dava, muhtemelen kısmen kabul edilmiş; kısmen red edilmiş. Bu durumda karşı taraf vekalet ücreti çıkmış. Detaylı gerekçeli kararınız varsa inceleyebiliriz. Sadece yazdıklarınızdan çıkardığım sonuç budur.

 11. Sevgi diyor ki:

  Merhaba 5 yıldır özel bir sektörde çalışıyorum iş yerim devir oluyor başka bir firma tarafından satın alınıyor fakat sigorta giriş çıkışları tamamen değişiyor bende yeni alan firma ile çalışmak istemiyorum bu durumda tazminat alabilir miyim

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Devirlerde işten çıkarılmıyorsanız, normal şartlarda kıdem tazminatı alamazsınız çünkü bu durumda işten çıkarılmamaktasınız. Kıdeminiz devam eder. Ancak, durumunu da bilmediğim için sigorta giriş çıkışları konusunu anlayamadım. Bu durumda, 5 yıllık kıdeminiz yanmamalıdır. Eğer SGK girişi çıkışı yapılarak 5 yıllık hak kaybı yaşarsanız, bu durumda işten çıkarılma nedeniyle kıdem tazminatı alabilirsiniz. Kıdeminizin yanıp yanmadığına dair ayrıntılı bilgi ve belge isteyiniz işvereninizden.

 12. Saban akkas diyor ki:

  Asgari ucretten fazla maas aliyorum ama bankaya asgari ucret yatiyor meslek kodum yanlis yazilmis tazminat alma hakkim doguyormu

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Bu durumu ispat etmelisiniz. Ücret ve haklarınız ile ilgili sorunlardan dolayı tek taraflı fesihlerde kıdem tazminatı hakkı doğabilmektedir.

 13. Husnid diyor ki:

  Merhaba. Ben 5,5 senedir özel sektörde çalışıyorum,yabancı uyruklu edim, TC vatandaşı oldum ve TC vatandaşı olduktan sonra mecburi hizmetten dolayı çalıştığım iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Tazminat alma hakkım var mı?

  1. SGK Uzmanı diyor ki:

   Mecburi hizmetten kastınız nedir Husnid Bey? Askerlik mi?

 14. sefa yapıcı diyor ki:

  özel sektörde işçiolarak üçbuçuk yıl çalıştım yüzde kırk raporluyum agır iş makinaların da çalıştırılaz sorumluluk verilemezdiye raporumda yazmasınaragmen agır işmakinalarında beni çalıştırmaya zorladılar bende çalışamayacagımı ibraz ederek işyerinden ayrıldım ayrılışımın nedenini işyerine dilekçeyle ibrazedip ayrıldım atmışgün oldu tazminatımı henüz alamadım neyapmam gerekiyor yardımcı olursanız memnunolurum saygılar

 15. ahmet karayiğit diyor ki:

  mrhb 28.01.2000 sigorta girişim
  işyerimden tazminat alarak ayrılmam için gerekli şartlar nelerdir.?

 16. Serdar diyor ki:

  Mrb,benim sigorta girişim
  18.11.1998
  Prim gün sayısı 3503
  Çalismakta olduğum iş yerinde 1 ocak 2014 ten beri çalışıyorum. Şu anda kendi isteğimle işten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim? Bir de kendi isteğimle işten ayrılsam işsizlik maaşı alabilir miyim?
  Son brüt aylık 3.179